Naše aktivity:

1.   PRÍPRAVNÝ A ZDOKONAĽOVACÍ KURZ PLÁVANIA

-                 Prihlasovanie na nový šk.rok 2020/2021 spustené TU aj v Aktualitách!!!

Plávanie SVK realizuje Prípravný a zdokonaľovací kurz plávania pre deti od 5 do 15 rokov.

KDE?              Lekcie plávania sa realizujú v bazéne Mestskej krytej plavárne Štiavničky v nasledujúcich dňoch a časoch:

KEDY? 

Pondelok: 16:00-17:00hod.

Pondelok: 17:00-18:00hod.

Utorok: 16:00-17:00hod.

Utorok: 17:00-18:00hod.

Streda: 16:00-17:00hod.

Streda: 17:00-18:00hod.

Štvrtok: 16:00-17:00hod.

Štvrtok: 17:00-18:00hod.

ČO SI PRINIESŤ?   plavky, uterák, šlapky, príp. plavecké okuliare

                          - plaveckú čiapku od nás dostane každé dieťa ako darček

PRIHLASOVANIE na kurz plávania v šk. roku 2020/2021 už SPUSTENÉ!!! (V aktualitách)

2.   DENNÉ ŠPORTOVO-PLAVECKÉ TÁBORY 2022 - pre deti od 5 do 15 rokov. 

TERMÍNY:

1. turnus: 11.07.-15.07.2022

2. turnus: 18.07.-22.07.2022 

3. turnus: 08.08.-12.08.2022

4. turnus: 15.08.-19.08.2022

ČAS: 7:00-16:30hod.

MIESTO: Katedra telesnej výchovy a športu, FF UMB Tajovského 53, Banská Bystrica 974 01 (pri atletickom štadióne FF UMB)

POPLATOK:  1 týždeň (5 dní) 90

Po vyyplnení prihlášky je potrebné uhradiť poplatok za týždenný denný tábor nasledovne: záloha 45€ na účet plaveckej akadémie najneskôr do 20.06.2022 a zvyšok 45€ v deň nástupu priamo na mieste. Taktiež je možné uhradiť plnú sumu 85€ s podaním prihlášky. V prípade, ak si chcete uplatniť príspevok na rekreáciu je potrebné uhradiť celú sumu 90€ na účet plaveckej akadémie a faktúru Vám vystavíme a odovzdáme v deň nástupu na tábor, resp. podľa dohody. K faktúre je potrebné zaslať nám emailom na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. fakturačné údaje (meno a priezvisko na koho má byť FA vystavená, trvalé bydlisko, meno a priezvisko dieťaťa + dátum jeho narodenia). Prihlášky bez úhrady zálohy nebudú akceptované a miesto bude ponúknuté ďalšiemu záujemcovi v poradí.

Zálohu 45€ prípadne celú sumu uhraďte bankovým prevodom:
IBAN: 
SK43 8330 0000 0020 0093 5980
Variabilný symbol: číslo turnusu tábora (napr. 1/2022)
Poznámka pre príjemcu: Tábor: meno a priezvisko Vášho dieťaťa

V cene je započítaná strava (desiata, obed a olovrant), pitný režim na celý deň, animátory, priestory, pomôcky a darček pre každého táborníka. V cene je započítaný poplatok za vstupné na bazén a výlety. STORNO PODMIENKY: Prihlásenie je záväzné. V prípade nenastúpenia na tábor prepadá záloha vo výške 45€. Odhlásenie je možné po dohode najneskôr 5 dní pred nástupom. 

PRIHLÁSENIE: V aktualitách

Tešíme sa na Vás :-)

3.   INDIVIDUÁLNE LECIE PLÁVANIA PRE DETI A DOSPELÝCH (možnosť zvolenia si trénera)

- termín lekcie ako aj čas si klient volí sám na základe svojho voľného času

- obsah lekcie prispôsobujeme potrebám klienta

- klient si sám môže zvoliť trénera, o ktorého má záujem (zoznam trénerov nájdete v lište s označením Tréneri)

- poplatok za lekciu je 12eur/hod. (60 min.)

4.   TVORBA INDIVIDUÁLNYCH TRÉNINGOVÝCH PLÁNOV, ZÁSOBNÍKOV PLAVECKÝCH CVIČENÍ A JEDÁLNYCH LÍSTKOV

- na základe požiadaviek klienta

- plány tvoríme pre začiatočníkov i pokročilých, pre deti i dospelých, v rámci základného plávania i športového tréningu