PaedDr. Zuzana Pupišová, PhD.
Emailtrenerka@plavaniesvk.sk
Mobil:
  • 0911 414 262

trénerka plávania najvyššieho V. kvalifikačného stupňa

trénerka III. stupňa kondičný tréner

 trénerka atletiky II. stupňa

držiteľka II. triedy rozhodca plávania (2007)

trénerka gymnastiky II.stupňa

doktorandské štúdium („PhD.“) s vyznamenaním (2013) so špecializáciou Plávanie

rigorózne pokračovanie "PaedDr." (2013) so špecializáciou Plávanie


plavčík, záchranár (2004)

masér a regeneračný pracovník (2009)

dlhoročné skúsenosti s výcvikom a trénovaním plávania detí a dospelých (2004)

bývalá aktívna plavkyňa (Slávia športová škola Trenčín)

Mgr. Jana Giničová
Emailjanaginicova@gmail.com
Mobil:
  • 0915 551 711

trénerka plávania V. kvalifikačného stupňa

kondičná trénerka I.kvalifikačného stupňa

plavčík, záchranár

bývalá aktívna plavkyňa a súčasná triatlonistka

 Kvalifikačné stupne: I. stupeň – III. stupeň je možné získať príslušnými školeniami príp. ukončením Bc. a Mgr. štúdia s aprobáciou Telesná výchova

                                        IV. stupeň je možné získať ukončením Bc. štúdia s aprobáciou Trénerstvo plávania

                                        V. stupeňje možné získať ukončením Mgr. štúdia s aprobáciou Trénerstvo plávania

Mgr. Ján Pavlík, PhD.
Emailjan.pavlik@umb.sk
Mobil:
  • +421907832757

tréner plávania III. kvalifikačného stupňa

tréner triatlonu III.kvalifikačného stupňa

reprezentant SR v plávaní a v triatlone

viacročné skúsenosti s trénovaním plávania detí a dospelých

študent doktorandkého štúdia na Katedre telesnej výchovy a športu

Bc. Dávid Hulák
Mobil:
  • +421918744926

tréner plávania IV. kvalifikačného stupňa

študent Mgr. štúdia telesnej výchovy a trénerstva plávania na KTVŠ FF UMB v BB

viacročné skúsenosti s trénovaním plávania detí

Bc. Nikola Žilíková
Mobil:
  • +421907280417

trénerka plávania IV.kvalifikačného stupňa

bývala plavkyňa a triatlonistka

študentka telesnej výchovy a športu so špecializáciou plávanie na KTVŠ FF UMB BB

viacročné skúsenosti s trénovaním plávania detí

Barbora Češíková
Mobil:
  • +421908515264

Bývalá úspešná reprezentantka Sloveskej republiky v plávaní

Viacnásobná medailistka SR

asistent trénera

študentka telesnej výchovy a trénerstva plávania

viacročné skúsenosti s trénovaním plávania detí a dospelých

Michal Hlávek

-asistent trénera

- študent Telesnej výchovy a trénerstva na KTVŠ FF UMB v Banskej Bystrici

- bývalý plavec

Veronika Havettová

- asistent trénera

- viacročná trénerská prax

Veronika Hofbauerová

- asistent trénera

- bývala plavkyňa

Lenka Valachová

- asistent trénera

- viacročná trénerská prax

- dlhoročná reprezentantka v plávaní