PaedDr. Zuzana Pupišová, PhD.

trénerka plávania najvyššieho V. kvalifikačného stupňa (2010)

trénerka III. stupňa kondičný tréner (2013)

trénerka atletiky II. stupňa (2010)

držiteľka II. triedy rozhodca plávania (2007)

trénerka gymnastiky II. stupňa

doktorandské štúdium („PhD.“) s vyznamenaním (2013) so špecializáciou Plávanie

rigorózne pokračovanie "PaedDr." (2013) so špecializáciou Plávanie

plavčík, záchranár (2004)

masér a regeneračný pracovník (2009)

dlhoročné skúsenosti s výcvikom a trénovaním plávania detí a dospelých (2004)

bývalá aktívna plavkyňa (Slávia športová škola Trenčín)

Mgr. Ján Pavlík, PhD.

tréner plávania a triatlonu III. kvalifikačného stupňa

reprezentant SR v plávaní a v triatlone

viacročné skúsenosti s trénovaním plávania detí a dospelých

Mgr. Michal Hlávek

- tréner plávania II.kv.stupňa, kondičný tréner V.kv.stupňa

- študent doktorandského štúdia Telesnej výchovy a trénerstva na KTVŠ FF UMB v Banskej Bystrici

- bývalý plavec

Filip Kučera

- tréner plávania s viacročnou praxou

- bývalý úspešný reprezentant v plávaní

Sára Havašová

- trénerka plávania s viacročnou praxou

- bývalá úspešná reprezentantka v plávaní

- študentka FF UMB v Banskej Bystrici

Mgr. Michaela Neušlová

- trénerka plávania II.kv.stupňa

- viacročná prax s výučbou plávania detí a dospelých

Mgr. Natália Schneiderová

-- trénerka plávania V. kvalifikačného stupňa 

- bývalá plavkyňa

- rozhodca plávania

- plavčík na otvorenej aj uzatvorenej vode

Mgr. Barbora Mišendová

- trénerka plávania V. kvalifikačného stupňa 

- aktívna plavkyňa, reprezentantka SR v plávaní (VŠC Dukla BB)

- rozhodca

Matej Nemček

- tréner plávania s viacročnou praxou

- študent KTVŠ FF UMB v Banskej Bystrici

Tatiana Potocká

aktívna plavkyňa

viacročné skúsenosti s výučbou plávania detí a dospelých

študentka KTVŠ FF UMB (trénerstvo plávania V.kv.stupňa)

 1  2   next