PaedDr. Zuzana Pupišová, PhD.
Emailtrenerka@plavaniesvk.sk
Mobil:
  • 0911 414 262

trénerka plávania najvyššieho V. kvalifikačného stupňa (2010)

trénerka III. stupňa kondičný tréner (2013)

trénerka atletiky II. stupňa (2010)

držiteľka II. triedy rozhodca plávania (2007)

trénerka gymnastiky II. stupňa

doktorandské štúdium („PhD.“) s vyznamenaním (2013) so špecializáciou Plávanie

rigorózne pokračovanie "PaedDr." (2013) so špecializáciou Plávanie

plavčík, záchranár (2004)

masér a regeneračný pracovník (2009)

dlhoročné skúsenosti s výcvikom a trénovaním plávania detí a dospelých (2004)

bývalá aktívna plavkyňa (Slávia športová škola Trenčín)

Mgr. Ján Pavlík, PhD.
Emailjan.pavlik@umb.sk
Mobil:
  • +421907832757

tréner plávania a triatlonu III. kvalifikačného stupňa

reprezentant SR v plávaní a v triatlone

viacročné skúsenosti s trénovaním plávania detí a dospelých

Bc. Dávid Hulák
Mobil:
  • +421918744926

tréner plávania IV. kvalifikačného stupňa

študent Mgr. štúdia telesnej výchovy a trénerstva plávania na KTVŠ FF UMB v BB

viacročné skúsenosti s trénovaním plávania detí

Barbora Češíková
Mobil:
  • +421908515264

bývalá úspešná reprezentantka a medailistka MSR v plávaní

asistent trénera

viacročné skúsenosti s trénovaním plávania detí a dospelých

Michal Hlávek

-asistent trénera

- študent Telesnej výchovy a trénerstva na KTVŠ FF UMB v Banskej Bystrici

- bývalý plavec

Veronika Havettová

- asistent trénera

- viacročná trénerská prax

Veronika Hofbauerová

- asistent trénera

- bývala plavkyňa

- študentka telesnej výchovy a trénerstva na ktvš ff umb

Lenka Valachová

- asistent trénera

- viacročná trénerská prax

- dlhoročná reprezentantka a medailistka na MSR v plávaní