PaedDr. Zuzana Pupišová, PhD.

trénerka plávania najvyššieho V. kvalifikačného stupňa (2010)

trénerka III. stupňa kondičný tréner (2013)

trénerka atletiky II. stupňa (2010)

držiteľka II. triedy rozhodca plávania (2007)

trénerka gymnastiky II. stupňa

doktorandské štúdium („PhD.“) s vyznamenaním (2013) so špecializáciou Plávanie

rigorózne pokračovanie "PaedDr." (2013) so špecializáciou Plávanie

plavčík, záchranár (2004)

masér a regeneračný pracovník (2009)

dlhoročné skúsenosti s výcvikom a trénovaním plávania detí a dospelých (2004)

bývalá aktívna plavkyňa (Slávia športová škola Trenčín)

Mgr. Ján Pavlík, PhD.

tréner plávania a triatlonu III. kvalifikačného stupňa

reprezentant SR v plávaní a v triatlone

viacročné skúsenosti s trénovaním plávania detí a dospelých

Bc. Michal Hlávek

-asistent trénera

- študent Telesnej výchovy a trénerstva na KTVŠ FF UMB v Banskej Bystrici

- bývalý plavec

Bc. Veronika Hofbauerová

- trénerka 1.kv.stupňa

- bývala plavkyňa

- študentka telesnej výchovy a trénerstva na Ktvš FF UMB

Filip Kučera

- tréner plávania s viacročnou praxou

- bývalý úspešný reprezentant v plávaní

Sára Havašová

- trénerka plávania s viacročnou praxou

- bývalá úspešná reprezentantka v plávaní

- študentka FF UMB v Banskej Bystrici

Bc. Michaela Neušlová

- asistent trénera

- študentka telesnej výchovy a trénerstva na KTVŠ FF UMB 

Mgr. Martina McClain

- zástupkyňa vedúcej trénerky

- trénerka plávania

- inštruktor lyžovania

- animátorka

Bc. Natália Schneiderová

- študentka Mgr. štúdia Telesnej výchovy a trénerstva na KTVŠ FF UMB (špecializácia plávanie)

- trénerka plávania IV. kvalifikačného stupňa 

- bývalá plavkyňa

- rozhodca plávania

- plavčík na otvorenej aj uzatvorenej vode

Bc. Barbora Mišendová

- študentka Mgr. štúdia Telesnej výchovy a trénerstva na KTVŠ FF UMB (špecializácia plávanie)

- trénerka plávania IV. kvalifikačného stupňa 

- aktívna plavkyňa, reprezentantka SR v plávaní (VŠC Dukla BB)

- rozhodca