CENNÍK LEKCIÍ PLÁVANIA

POPLATKY ZA MESIAC FEBRUÁR 2018 (01.02.2018 - 28.2.2018): prosíme uhradiť najneskôr do 28.januára 2018 v hotovosti alebo na účet!!!

Upozorňujeme rodičov, že za prípravný a zdokonaľovací kurz plávania sa platia mesačné poplatky, neplatí sa za jednotlivé absolvované lekcie.!!! Vymeškané lekcie nie je možné odpočítať z poplatku!!!

PONDELOK -2 lekcie x 6,50 = 13,00€  (Neplávame 5.2. - sanitačný deň a 19.2.2018 - Jarné prázdniny)

UTOROK - 3 lekcie x 6,50 = 19,50€ (Neplávame 20.2.2018 - Jarné prázdniny)

STREDA - 3 lekcie x 6,50 = 19,50€ (Neplávame 21.2.2018 - Jarné prázdiny)

ŠTVRTOK - 3 lekcie x 6,50 = 19,50€ (Neplávame 22.2.2018 - Jarné prázdniny)

PONDELOK + UTOROK - 5 lekcií x 6,00e= 30,00€ (Neplávame 5.2.- sanitačný deň, 19.2. a 20.2.2018 - Jarné prázdniny)

PONDELOK + STREDA - 5 lekcií x 6,00e= 30,00€ (Neplávame 5.2.- sanitačný deň, 19.2. a 21.2.2018 - Jarné prázdniny)

PONDELOK + ŠTVRTOK - 5 lekcií x 6,00e= 30,00€ (Neplávame 5.2.- sanitačný deň, 19.2. a 22.2.2018 - Jarné prázdniny)

UTOROK + STREDA - 6 lekcií x 6,00e= 36,00€ (Neplávame 20.2. a 21.2.2018 - Jarné prázdniny)

UTOROK + ŠTVRTOK - 6 lekcií x 6,00e= 36,00€ (Neplávame 20.2. a 22.2.2018 - Jarné prázdniny)

!!! POPLATOK je potrebné uhradiť najneskôr do 28. dňa v predchádzajúcom mesiaci, t.j. napr. za mesiac október do 28.09., príp. podľa dohody s PaedDr. Zuzanou Pupišovou, PhD. V prípade neuhradenia poplatku si organizátor uplatňuje možnosť poskytnúť miesto inému záujemcovi.

Poplatok je možné uhradiť buď priamo na mieste v hotovosti PaedDr. Zuzane Pupišovej, PhD. alebo bankovým prevodom na ČÍSLO ÚČTU:IBAN: SK4383300000002000935980   BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX správa pre prijímateľa: Plavakad/ meno a priezvisko dieťaťa + mesiac, za ktorý realizujete uhradu (napr. Plavakad/Zuzana Pupišová September). Cena kurzu sa líši v závislosti od daného mesiaca. Plavecká akadémia si vyhradzuje právo v príp. nezaplatenia poplatku v danom termíne obsadiť miesto iným záujemcom. Storno podmienky: preloženie kurzu je možné po dohode s hlavnou trénerkou. Pri zrušení kurzu viac ako 5 dní pred začatím kurzu sa vracia celá suma. Pri zrušení kurzu 5 dní pred začiatkom kurzu sa platí storno poplatok vo výške jednej lekcie. Zrušením kurzu po 1 lekcii vzniká storno poplatok 30%. Pri zrušení kurzu po 2 lekciách zaniká nárok na vrátenie kurzovného a vzniká tak 100% storno poplatok. V prípade dlhodobého ochorenia či iných závažných dôvodov je možná dohoda s PaedDr. Zuzanou Pupišovou, PhD. Poplatok za neabsolvované lekcie sa nevracia.

Súrodenecká zľava:  10%

  1 lekcia
Cena za prípravný a zdokonaľovací kurz plávania je pre plavcov i neplavcov rovnaká!
Malý kurz (1 x týždenne) 6,50 €
Veľký kurz (2 x týždenne) 6,00
Individuálna lekcia (1 osoba) dieťa 12 € + vstup pre dieťa
Individuálna lekcia (1 osoba) dospelý 12 € + vstup pre dospelého
Lekcia pre 2 – 3 osoby (deti / dospelí) 20 € +  vstup pre dieťa
Lekcia pre 4 – 5 osôb (deti / dospelí) 30 € +  vstup pre dieťa
Individuálna tvorba tréningového plánu od 20 € / mesiac
Tvorba zásobníka technických cvičení od 15 € / mesiac
Denný športový tábor (info v aktualitách a našich aktivitách) od 11€ do 14€ / deň

* 1 lekcia plávania zahŕňa 60 min. plávania s diplomovaným trénerom + 30 min. príprava, prezliekanie a sušenie po ukončení lekcie. Po ukončení hodiny trénerom môžu deti v rámci vstupu využiť welnes bazén, saunu a tobogán.

Pri skupinových kurzoch plávania sa uhrádza mesačný poplatok, vymeškané lekcie nie je možné odpočítavať!!!

PLATBA ZA DENNÝ ŠPORTOVÝ TÁBOR : Platbu prosím realizujte po prihlásení na IBAN: SK4383300000002000935980, správa pre prijímateľa: tabor2016/ meno a priezvisko dieťaťa + termín, za ktorý realizujete uhradu (napr. tabor2016/Zuzana Pupišová + 7.7.-11.7.2016). Storno podmienky: zmena termínu nástupu je možná po dohode so Zuzanou Pupišovou. Pri úplnom zrušení viac ako 7 dní pred prihláseným nástupom sa vracia celá suma. Pri zrušení termínu 5 dní pred prihláseným nástupom sa platí storno poplatok vo výške 20%. Zrušením termínu 3 dni pred prihláseným nástupom vzniká storno poplatok 30% a pri zrušením termínu 1-2 dni pred prihláseným nástupom vzniká 100% storno poplatok. V cene za 1/deň nie je zahrnutý poplatok za vstupné na plaváreň (2,50e/lekcia). Tešíme sa na Vás :-)