CENNÍK LEKCIÍ PLÁVANIA

ÚHRADA na účet: do 28. dňa predchádzajúceho mesiaca

V HOTOVOSTI: u trénerov pred lekciou plávania do 28.dňa predchádzajúceho mesiaca

NA ÚČET: IBAN: SK4383300000002000935980 správa pre prijímateľa: meno a priezvisko dieťaťa / mesiac, za ktorý realizujete úhradu (napr. Zuzana Pupišová/September2018).

Súrodenecká zľava:  10% (2 deti); 15% (3 a viac detí)

POZOR!!!! pre naše stále deti: 

Platba ak ste uhrádzali celý poplatok za marec 2020 - PLATBU ZA SEPTEMBER NEPLATÍTE!!!!
ak ste uhradili len absolvovaný počet lekcií, uhraďte len rozdiel z výšky poplatku!!!!

Cenník                       september 2020 - jún 2021 

plávam 1xtýždenne cena za 1 dieťa cena za súrodencov (2os.)
pondelok 21,00€ 38,00€
utorok 28,00€ 50,50€
streda 28,00€ 50,50€
štvrtok 28,00€ 50,50€
plávam 2xtýždenne
pondelok+utorok 45,00€ 81,00€
pondelok+streda 45,00€ 81,00€
pondelok+štvrtok 45,00€ 81,00€
utorok+streda 52,00€ 94,00€
utorok+štvrtok 52,00€ 94,00€
streda+štvrtok 52,00€ 94,00€

OBMEDZENIA:

Plán sanitačných dní = neplávame

11.1.2021 (pondelok) 

ODHLÁŠKA z lekcie plávania: TU!!!! (stačí kliknúť)

Upozorňujeme rodičov, že za prípravný a zdokonaľovací kurz plávania sa platia mesačné poplatky, neplatí sa za jednotlivé absolvované lekcie.!!! Vymeškané lekcie nie je možné odpočítať z poplatku!!! 

Plavecká akadémia si vyhradzuje právo v príp. nezaplatenia poplatku v danom termíne obsadiť miesto iným záujemcom. Storno podmienky: preloženie kurzu je možné po dohode s hlavnou trénerkou. Pri zrušení kurzu viac ako 5 dní pred začatím kurzu sa vracia celá suma. Pri zrušení kurzu 5 dní pred začiatkom kurzu sa platí storno poplatok vo výške jednej lekcie. Zrušením kurzu po 1 lekcii vzniká storno poplatok 30%. Pri zrušení kurzu po 2 lekciách zaniká nárok na vrátenie kurzovného a vzniká tak 100% storno poplatok. V prípade dlhodobého ochorenia či iných závažných dôvodov je možná dohoda s PaedDr. Zuzanou Pupišovou, PhD. Poplatok za neabsolvované lekcie sa nevracia.

   
Cena za prípravný a zdokonaľovací kurz plávania je pre plavcov i neplavcov rovnaká!
Malý kurz (1 x týždenne) 21 - 28 €/mesačne
Veľký kurz (2 x týždenne) 45 - 52 €/mesačne
Individuálna lekcia (1 osoba) dieťa 15 € + vstup pre dieťa
Individuálna lekcia (1 osoba) dospelý 15 € + vstup pre dospelého
Lekcia pre 2 – 3 osoby (deti / dospelí) 24 € +  vstup pre dieťa
Lekcia pre 4 – 5 osôb (deti / dospelí) 35 € +  vstup pre dieťa
Individuálna tvorba tréningového plánu od 30 € / mesiac
Tvorba zásobníka technických cvičení od 30 € / mesiac
Denný športový tábor (info v aktualitách a našich aktivitách) 15€ / deň

* 1 lekcia plávania zahŕňa 60 min. plávania s diplomovaným trénerom + 30 min. príprava, prezliekanie a sušenie po ukončení lekcie. Po ukončení hodiny trénerom môžu deti v rámci vstupu využiť welnes bazén, saunu a tobogán. Pri skupinových kurzoch plávania sa uhrádza mesačný poplatok, vymeškané lekcie nie je možné odpočítavať!!!

PLATBA ZA DENNÝ ŠPORTOVÝ TÁBOR : Platbu prosím realizujte po prihlásení na IBAN: SK4383300000002000935980, správa pre prijímateľa: tabor2016/ meno a priezvisko dieťaťa + termín, za ktorý realizujete uhradu (napr. tabor2016/Zuzana Pupišová + 7.7.-11.7.2018). Storno podmienky: zmena termínu nástupu je možná po dohode so Zuzanou Pupišovou. Pri úplnom zrušení viac ako 7 dní pred prihláseným nástupom sa vracia celá suma. Pri zrušení termínu 5 dní pred prihláseným nástupom sa platí storno poplatok vo výške 20%. Zrušením termínu 3 dni pred prihláseným nástupom vzniká storno poplatok 30% a pri zrušením termínu 1-2 dni pred prihláseným nástupom vzniká 100% storno poplatok. V cene za 1/deň nie je zahrnutý poplatok za vstupné na plaváreň (2,50e/lekcia). Tešíme sa na Vás :-)